LÄÄKEMESTARI APTEEKKI (Liiketoiminnan AT)

Haluatko harjaantua lääkehoidon tarkistuksessa?​ ​
Miten tunnistat asiakasryhmiä ja​ kehität asiakaspalvelutaitojasi?​ ​
Mitä farmasistin tulisi tietää markkinoinnista ja apteekin liiketaloudesta?​​

LääkeMestari APTEEKKI on apteekin farmaseuttiselle henkilöstölle räätälöity valmennus, joka johtaa liiketoiminnan ammattitutkintoon. ​ Valmennuksessa pääset noin vuoden ​(12 verkkopäivän) aikana kehittämään lääkeosaamistasi ja asiakaspalvelutaitojasi,​ sekä oppimaan uutta apteekin liiketoiminnasta.

Tavoitteenasi voi olla lääkehoidon tarkistus tai arviointi - tasoinen osaaminen. Koulutuksen jälkeen voit myös toimia apteekin lääkitysturvallisuusvastaavana.

Opinnot suoritetaan oppisopimuksella (0 €).​ ​


Kenelle?
 • Apteekin farmaseuttinen henkilöstö.
Koulutuksen aikana: 
 • opit tarkistamaan asiakkaidesi lääkityksiä ja lukemaan lääkelistoja
 • opit tunnistamaan asiakasryhmiä ja kehität asiakaspalvelutaitojasi
 • opit lisää markkinoinnista ja apteekin liiketoiminnasta
 • vahvistat alueesi moniammatillisia verkostoja.
Toteutustavat:
 • 12 lähipäivää verkon välityksellä
 • itsenäinen verkkotyöskentely
 • työpaikalla oppiminen
 • LOISTO -osaamiskartoitukset
Hinta:
 • 0 euroa. Koulutus on oppisopimusrahoitteinen, eli osallistujalle ja organisaatiolle ilmainen.

Seuraava LääkeMestari APTEEKKI -valmennus alkaa helmikuussa 2022, jonka jälkeen n. 1 pv/kk. ILMOITTAUDU 15.1.2022 MENNESSÄ!

ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ
LÄÄKEMESTARI APTEEKKI

 • Liiketoiminnan ammattitutkinto.
 • Laajuus 150 osaamispistettä.
 • Toteutustavat: 12 lähipäivää verkossa, itsenäinen verkkotyöskentely, työpaikalla tapahtuva oppiminen, LOISTO-osaamiskartoitukset.
 • Koulutussisällöt ovat räätälöity farmasisteille työnkuvan mukaan.
YHTEYSTIEDOT

info@laakeakatemia.fi
050 328 1192 | 040 847 8070

Nordic Medicine and Wellness Oy
Lääkeakatemia Copyright (c)2019, All Rights Reserved.